Krótko o lokatach

February 09, 2009 : Posted by: admin : Category: Fundusze, Giełda, Nieruchomości, Ogólna, kredyty : Comments (0) : Add Comment

Lokaty terminowe polegają na złożeniu środków pieniężnych do banku na z góry określony okres czasu. Właściciel lokaty za “wsad pieniężny” otrzymuje zapłatę w postaci odsetek, których wysokość zależy od oprocentowania lokaty. Oprocentowanie lokat jest oczywiście powiązane z długością okresu deponowania i ma charakter stały lub zmienny. Lokaty terminowe mogą być zakładane na różny okes czasu - są lokaty roczne, miesięczne, tygodniowe a nawet dniowe. Lokaty krótkoterminowe (do roku czasu) charakteryzują się stałą stopą procentową, a długoterminowe (powyżej roku czasu) zmienną stopą procentową. Właściciel lokaty podpisuje zobowiązanie, że nie wypłaci pieniędzy, a tym samym nie zlikwiduje lokaty przed z góry założonym terminem. Oczywistym jest fakt, że najbardziej opłacalnym jest wysoki wsad pieniędzy długoterminowy. Powodzenia w inwestowaniu!:)

SErr:2 SErr:2